Senin, 18 Nopember 2019

WISE WORD
Berfikir itu cahaya, kelalaian itu kegelapan, kejahilan itu kesesatan dan manusia yang paling hinaialah orang yang menganiaya orang yang berada dibawahnya.

Share |copyright © 2004 - 2013 All Rights Reserved, Web Development