Rabu, 03 Juni 2020

WISE WORD
Berfikir itu cahaya, kelalaian itu kegelapan, kejahilan itu kesesatan dan manusia yang paling hinaialah orang yang menganiaya orang yang berada dibawahnya.

Share |copyright © 2004 - 2013 All Rights Reserved, Web Development